Cũng có cách hoạt động giống hầu hết các website khác trong danh sách này, một người dùng reddit có tên Hllnflms cho biết anh đã từng kiếm được trên 1.000 USD từ PrizeRebel. Trong khi đó, một người dùng khác chia sẻ anh kiếm được 30 USD trong vòng bốn ngày.